Comisiile de specialitate ale Consiliului Local CosteștiCOMISIA ECONOMICĂ

Mirică Vasile

Zabava Adrian

Sandu Florin

Stancu Daniel

Vasile Ion Dan

 

COMISIA URBANISM

Gheorghe Alexandru

Badea Vasile

Tronaru Nicolae

 

COMISIA JURIDICĂ

Tudor Gheorghe Gabriel 

Oprea Gheorghe Gabriel 

Nicolae Nicoleta Tatiana

 

COMISIA CULTURĂ

Anghel Emilia

Voicu Nicoleta

Grigore Barbu 

 

COMISIA AGRICULTURĂ

Ciobanu Petre Adrian

Stoian Leonard 

Stancu Gheorghe