Liberul acces la informaţiile publice

 

Persoana responsabilă de aplicarea Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și responsabil pentru relația cu societatea civilă este domnul viceprimar ec. Florin Sandu.

Responsabil cu atribuții privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este doamna Lazăr Elena-Alina, consilier principal în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul.

ANEXA 1 - Cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ANEXA 2A - Reclamație Administrativă

ANEXA 2B - Reclamație Administrativă 2

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015